Iman Kepada Malaikat

Pondasi besar agama Islam adalah keyakinan mengimani hal-hal yang gaib sehingga dari keimanan tersebut seorang mukmin dapat mencapai jenjang ketakwaan. Dan malaikat adalah termasuk salah satu mahluk ghaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman ;
“Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (mereka mengatakan): “Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya”, dan mereka mengatakan: “Kami dengar dan Kami taat.” (mereka berdoa): “Ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali.” (QS. Al-Baqarah: 285)

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi…“ (QS. Al-Baqarah: 177)

“… Dan barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan Hari Kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.” (QS. An-Nisa’: 136)

Rasulullah bersabda;

“Yaitu engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk.” (HR. Muslim, I/37 dan Al-Bukhari, I/19-20)

MALAIKAT

Malaikat tercipta dari cahaya

Malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam dari apa yang telah diterangkan kepadamu semua.
-HR. Muslim-

Malaikat jumlahnya lebih banyak daripada manusia

“Sesungguhnya Al-Baitul Ma’mur (Rumah di langit ke tujuh yang dikelilingi malaikat) dalam setiap hari dimasuki tujuh puluh ribu malaikat dan mereka tidak keluar daripadanya.”
(HR Bukhari dan Muslim).

Malaikat adalah mahluk yang dimuliakan Allah, mereka tidak ada yang bermaksiat kepada Allah.

“Dan mereka berkata, ‘Tiada yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak’. Maha Suci Allah. Sebenarnya (malaikat-malaikat itu) adalah hamba-hamba yang dimuliakan, mereka itu tiada mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya.”
(QS. Al-Anbiya’: 26-27)

“Dan kepunyaan-Nyalah segala yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisi-Nya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya, dan tiada (pula) mereka letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya.”
(QS. Al-Anbiya’: 19-20)

Malaikat mempunyai tugas dan mereka memiliki nama.

Jibril

Sebagai perantara Allah Subhanahu wa Ta’ala dan Rasul dari kalangan manusia untuk menyampaikan wahyu.

Israfil

Meniup sangkakala apabila dunia berakhir.

Mikail

Menurunkan hujan dari langit dan menumbuhkan tumbuhan.

“Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail dan Israfil, Pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Engkaulah yang memberi putusan antara hamba-hamba-Mu tentang apa yang mereka perselisihkan. Berilah aku petunjuk yang benar tentang apa yang diperselisihkan itu dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkaulah yang memberi petunjuk kepada orang yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus.”
(HR Bukhari dan Muslim)

Malik

Penjaga neraka

Malaikat Maut ( Allah tidak pernah memberitahu bahwa namanya adalah Izrail, karena tidak pernah ada keterangan dalam hadist maupun Al-Quran.

Mencabut nyawa manusia

Malaikat Pemikul Ar-Rasy

Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung Arasy Tuhanmu di atas (kepala) mereka. (Al Haqqah, 69:17)

Malaikat Siang dan Malam

Di antara kalian ada malaikat yang bergantian di waktu malam dan siang, mereka berkumpul ketika shalat fajar dan shalat ashar, malaikat yang bermalam dengan kalian kemudian naik dan Tuhan mereka menanyai mereka -sekalipun Dia paling tahu daripada mereka- bagaimana kalian tinggalkan hamba-hamba-Ku? Jawab mereka: Kami tinggalkan mereka dalam keadaan shalat, dan kami datangi mereka juga dalam keadaan shalat (Shahih Muslim 632-210)

Serta malaikat dengan tugasnya yang lain seperti Malaikat Penjaga Pintu Surga dan Neraka, Malaikat Penjaga Pintu-Pintu Langit, Malaikat Penjaga Gunung, Malaikat Penjaga Manusia dan Malaikat Rahmat.

Malaikat mempunyai sayap

Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat.  Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. QS. Fathir:1

Malaikat adalah mahluk yang tampan

Maka tatkala wanita itu (Zulaikha) mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau (untuk memotong jamuan), kemudian dia berkata (kepada Yusuf): “Keluarlah (nampakkanlah dirimu) kepada mereka”. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada (keelokan rupa) nya, dan mereka melukai (jari) tangannya dan berkata: “Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia.” Q.S. Yusuf-31

**Wallahualam bishawab**

Kajian : Iman Kepada Malaikat oleh Ust. Maududi Abdullah

Picture from: Light Waves , Orion Nebula , Flower , Say it’s over , 2012 Kiamat , Rainy Day Mood , Hell , Aurora , Sholat , Angel wing , Landscape

Advertisements